Esiet sveicināti ”Zvaigzne” mājas lapā!

LVUK FLAG
Video
ar mūsu
aktivitātēm!

😊

 24.maijā pilsētas svētku svinīgajā pieņemšana pie Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa

22.05.18. Ekskursija uz Rundāles pili18.05.18.”Aspazija” – 20!


28.04.2018. Biedrība Wings for Wheels sadarbībā ar European Disability Network. Pasākums tiek organizēts starptautiskajā konferencē “Bridges to inclusion”.

29.aprīlī Jelgavas nevalstisko organizāciju pārstāvji – pieaugušie, jaunieši un bērni piedalījās pasākumā „Jelgavas NVO Sporta spēles 2018”, kas notika Jelgavas Sporta hallē.

19.04. Latvijā pie ”Wings for Wheels”(spārni riteņiem) ir atbraukusi grupa no Francijas 8 cilvēku sastāva. Viņi gribētu atbraukt ciemos pie mums  ar programmu.

-YWAM  Riga STAFF- biedrība Wings for Wheels.


23.03.18. ekskursija uz Salaspils Nacionālo botānisko dārzu oranžēriju


14.03.18. Piedzīvojumu filma “Nameja gredzens” (Latvija, 2018) 


 

09.03.16.  Rimi veikalā Jelgavā labdarības akcija Paēdušai Latvijai.


  • Veselības veicināšanas nodarbības iedzīvotājiem notiek, īstenojot projekta «Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, 1.kārta» aktivitātes.

  • Latvijas Samariešu apvienība dāvina gaismu atstarojošās vestes, kuras mums uzticēts iadalīt
    > primāri vīriešiem pēc 60 g.v. un
    > velosipēdistiem, taču varam dalīt arī citām personām.


25.02.18. Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde A.Birbele “Koridors”.


15. februārī plkst. 16 Latvijas Nacionālās bibliotēkā Dzimumu līdztiesības balvas 2017 apbalvošanas ceremonija.


18.01.18.  ceturtdienā plkst.11.00. pie mums ZVAIGZNĒ intervēt atbrauks ”Sustento” avīzes no ”Sustento” avīzes redaktore Valda. Pēc Guntas Ančas personīgā lūguma. Tā kā nāciet un varēsiet visu ko pateikt.

23. janvārī pulksten 17 – JPPI «Kultūra» BJDK «Vēja zirdziņš» labdarības koncerts – koncertuzvedums «Sapņo Ringla…» pēc E.Ādamsona pasakas «Čigānmeitēns Ringla» motīviem. Mūzikas autors – J.Lūsēns, horeogrāfes – A.Andersone un G.Trukšāne, mākslinieciskā vadītāja – A.Skrastiņa. Ieeja – ar ielūgumiem (kultūras namā).


19.01.17.pieņemšana pie bīskaps Edvarda Pavlovska, atsevišķs pasākums rīkots tieši aktīvākajām pilsētas nevalstiskajām organizācijām

2018. GADS- 14.janvārī  Jelgavas pilsētas kultūras nama Lielajā zālē tradicionālais koncerts “Pareizticīgo Ziemassvētki”.

Mūsu pasākumi 2018.gadā.

MĪĻIE biedri, atbalstītāji un ikviens, kas domās un darbos ir kopā ar mums!
Lai jauks un brīnumu piepildīts ir šis svētku gaidīšanas laiks un lai sirdssilti jums Ziemassvētki kopā ar saviem vismīļākajiem cilvēkiem!
Vislielākais paldies ikvienam par kopīgo darbu šinī gadā un ceram uz vismaz tikpat aktīvu sadarbību arī 2018. gadā!
Lai izdodas neapstāties pie sasniegtā! Tava ”Zvaigzne” JSIO