Himna

Mēs esam vienotības zvaigzne ,
Kas vientulības nebaidās.
Mums izzināt smelt jaunus spēkus ,
Šai dzīvē dzīvi dzīvojot.
 
 Piedziedājums :
 
Lai vieno mūs šis jaukais brīdis ,
Kad kopā atkal sanākam . 
Lai raisās valodas un līksme , 
Un visas rūpes aizmirstas . 
 
Mēs baudām dzīvi kā to protam ,
Kaut veselība klibo mums .
Mēs neraudam par dzīves likstām ,
Bet kopā droši pārvaram .
 
 (Ināra Gaile)

 ZVAIGZNĪTE

 Naktī, kad mēness spīd,
Debesīs raugos es.
Redzu tur zvaigznīti,
Spožu kā saulīti.
 
 Piedz.
 
 Zvaigznīte,
zvaigznīte,
Zvaigznīte debesīs,
Nekrīti, nekrīti,
Paliec jel debesīs!
 
 Zvaigznīte spožā,
Ceļu man parādi,
Parādi, parādi,
Kamēr tu debesīs!.