Informācija

Īstermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes :

  • katru mēnesi lielāka tikšanās biedrības telpās Jelgavā, Pasta ielā 44:
    • biedru jubileju atzīmēšana, valsts un reliģisko svētku atzīmēšana;
    • vieslektoru, mākslinieku uzaicināšana, kuri var pastāstīt, ko jaunu un dzīvē noderīgu;
  • humānās palīdzības sagāde un sadale biedrības telpās 10-20x gadā;
  • kultūras darbs (ekskursijas, teātri, koncerti 15x gadā Jelgavā, Rīgā, Latvijā);
  • izglītības darbs(kursi);
  • darbs pie projektiem.