Kontaktinformācija

 ”ZVAIGZNE” JELGAVAS SIEVIEŠU INVALĪDU ORGANIZĀCIJA

 

Kontakti:
  • Pasta iela 44, Jelgava, LV -3001*
  • tālr. / fakss 63012269; 26734214
  • E-mail: dzsa@inbox.lv

 

Bankas rekvizīti :
  • SEB banka,
  • Reģ. Nr. 40006087736,
  • konts – LV37 UNLA 0008000700013,
  • kods – UN LA LV2X

 


Dzintra Saulkalnevaldes priekšsēdētāja
mobīlais telefons – 26734214
e-pasts: dzsa@inbox.lv

valdes locekle – Dina Kairiša
mobīlais telefons – 27013249
e-pasts: vas333@inbox.lv

Ināra Krastiņa valdes locekle
mobīlais telefons – 29695685


grāmatvede – Silvija Andersone
tālrunis – 63046384