Vēsture

1998. gada 10. aprīlī tika nodibināta Latvijas Sieviešu invalīdu asociācija “Aspazija”

lai palīdzētu sievietēm invalīdēm integrēties sabiedrībā. Lai sniegtu nepieciešamo psiholoģisko un morālo atbalstu, kā arī iespējas izglītoties un apgūt dažādas iemaņas. Saņemt dažādu informāciju. Pievērst sabiedrības uzmanību invalīdu problēmām, izmantojot masu mediju starpniecību. Sadarboties ar pašvaldībām, valsts iestādēm, uzņēmējiem un radniecīgām sabiedriskām organizācijām gan Latvijas Republikā, gan ārzemēs. Asociācija ir izveidojusi atbalsta grupas 10 Latvijas pilsētās un novados.

1999. gada 6. janvārī tika nodibināta Latvijas Sieviešu invalīdu asociācijas “Aspazija” Jelgavas nodaļa.

Tajā apvienojās dažādu vecuma un tautības Jelgavā un Jelgavas rajonā dzīvojošās invalīdes. Tās ir sievietes, kuras cieš no visdažādākā rakstura saslimšanām un slimību izraisītajām sekām. Sievietēm ir  apmeklēt biedrības rīkotās ikmēneša tikšanās reizes, kultūras pasākumus, seminārus un lekcijas, bet aktīvi veidot Jelgavas organizācijas darbu, atrodot sev tuvāko nodarbības jomu.

2002. gada 24. maijā tika nodibināta Jelgavas sieviešu organizācija “Zvaigzne”.

Biedrība ir juridiski neatkarīga, kurai ir savas vien uz vietas risināmas problēmas un intereses.

Tā apvieno sievietes invalīdes ar visdažādākajām saslimšanām, vecumiem, tautībām un ticībām.

Biedrības mērķis ir palīdzēt sievietēm ar invaliditāti integrēties sabiedrībā.Sniegt viņām nepieciešamo psiholoģisko, morālo un materiālo atbalstu. Iespējas izglītoties un apgūt dažādas dzīvei noderīgas iemaņas un prasmes Sniegt dažādu informāciju. Pievērst sabiedrības uzmanību invalīdu problēmām, izmantojot masu mediju starpniecību. Sadarboties ar pašvaldībām, valsts iestādēm, uzņēmējiem un radniecīgām sabiedriskām organizācijām, gan Jelgavā, gan Latvijas Republikā, gan ārzemēs.

Tādejādi piedalāmies  invalīdu problēmu apzināšanas un risināšanas procesos, sekmējot likumdošanas veidošanu invalīdu līdztiesības jomā. Šī aktīvā darbība jau ieiet gan vietējā, gan starptautiskā sadarbības tīklā. Mums ir daudz sadarbības partneru, uzņēmēju, tirgotāju, privātpersonu, draugu un radu, kuri sniedz gan materiālu, gan morālu atbalstu jebkurā dzīves situācijā.

2005. GADA 9. MAIJA ESAM REĢISTRĒTI PAR BIEDRĪBU

2005. GADA OKTOBRA – SABIEDRISKĀ LABUMA STATUSA ĪPAŠNIECES.

Sabiedrība visai lēni pieņem domu, ka invalīds ir tāds pats sabiedrības loceklis un arvien tiek uzsvērta šī atšķirība. Sievietēm invalīdēm ir vēl grūtāk pierādīt sevi un savu varēšanu dažādās dzīves jomās. Lai sievietes invalīdes aktīvāk iekļautos dzīvē “Zvaigzne” rīko dažāda veida pasākumus un realīzē projektus gan savā organizācijā, gan sadarbībā ar citām organizācijām. Tas viss kalpo “Zvaigznes” ilgtspējai un kapacitātes paaugstināšanai. “Zvaigznē” ir radīta labvēlīga vide katras sievietes ar problēmām iesaistīšanās iespējām un darbībai tajā.

”Zvaigznēm” patīk dāvāt smaidu citiem un saņemt to pretīm. Tā ir abpusēja labās enerģijas maiņa. Ir lieliska sajūta, ka visapkārt ir tik daudz pozitīvā, ka smaids vienkārši dabiski rodas, ieraugot kādu paziņu, tuvu vai tālu cilvēku.